ZAWARTOŚĆ


SPIS TREŚCI

Wprowadzenie. Tomasz Sikorski     5

Graffiti przeciw karabinom.  1940
1945  Tekst: Agata Szwedowicz     10

Murale reklamowe i propaganda  zewnętrzna w PRL-u.  1960–1990 

Tekst: Bartosz Stępień    22

Graffiti artystyczne. 1970–1979
Włodzimierz Fruczek    32
Zygmunt Piotrowski    36
Jerzy Treliński    37
Joanna Krzysztoń i Zbigniew Olkiewicz    38

Graffiti walczące. 1980–1989
Wyrazy wolności.
Tekst: Piotr Rypson     42
Robert Afa Brylewski     59
Waldemar Major Fydrych     60
Krzysztof Skiba     70
Dariusz Paczkowski     74
Egon Fietke     80

Graffiti atystyczne. 1980–1990
Faustyn Chełmecki    88
Tomasz Sikorski     92
Paweł Jarodzki     102
Aleksander Olo Rostocki     106
Jacek Ponton Jankowski                  110
Alexander Sikora    116
Szymon Urbański    122
Andrij Maruszeczko    130
Towarzystwo Malarzy Pokojowych    132
Krzysztof Skarbek     134
Marcin Harlender     138

Od graffiti walczącego do street artu. 1990–2010
Wprowadzenie.
Tekst: Marcin Rutkiewicz    144
Rafał Roskowiński     164
Graffiti przed wielkim wybuchem.
1988–1995  
Tekst: Igor Dzierżanowski      170 
Graffiti po roku 1995.  
Meat     182
Graffiti artystyczne po roku 1995
Twożywo    196
Vlepka.
Tekst: Artur Zduniuk     202
Vlep[v]net     208
Mariusz M-city Waras     214
Sławomir Zbiok Czajkowski     222
Waldemar Pranckiewicz     232
Graffiti reklamowe. Artur Wabik     234

Poza 2010
Maja Brzozowska-Brywczyńska    242
NeSpoon     244
Autone    252
Pener    256
Roem (Proembrion)    260
Nawer                  262

Słownik pojęć subkultury graffiti                  268